Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

2015-06-30 13:57:44
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 wzresnia 2015 r.

2015-06-30 14:04:56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-03 13:52:19
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-07-29 13:42:06
Informacja o uprawnieniach niepełonosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015 r.

2015-07-29 13:54:15
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum - do dnia 24.08.2015

2015-07-29 14:10:11
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków komisji obwodowej - do dnia 07.08.2015

2015-07-29 14:13:18
Głosowanie przez pełnomocnika - do dnia 28.08.2015

2015-07-29 14:14:45
Zarządzenie Nr 273/248/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Miejskiej Rumia dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2015-08-17 15:16:28
Zarządzenie Nr 274/249/2015 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego.

2015-08-17 15:19:55