Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana terminu w naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia

2016-08-05 12:45:59
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnerów do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

2017-01-03 15:20:09
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17.01.2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.

2017-01-18 15:18:08
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ogłoszenia naboru wspólnot mieszkaniowych do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

2017-01-24 15:10:01
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej uwzględniającej stateczność zbocza dla realizacji zadania pt. "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"

2017-09-25 12:00:28
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze otwartego naboru partnerów do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”.

2017-02-07 14:31:53
Uproszczona oferta realizacji zadaniz publicznego - Aktywność sportowa dla seniora

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2018-06-06 13:34:29
Strategia rozwoju usług społecznych dla obszaru rewitalizacji miasta Rumi na lata 2017-2022 - projekt

2017-01-23 13:31:54
Raport końcowy po konsultacjach społecznych przeprowadzonych w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030

2017-05-23 07:43:42
Ogłoszenie wyniku naboru partnerów do udziału w projekcie pn. "Rewitalizacja Zagórza w Rumi"

2017-02-09 09:22:57