Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/69/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta Rumi absolutorium za 1998 rok.

2015-10-01 14:12:48
Uchwała Nr IX/70/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2015-10-01 14:12:08
Uchwała Nr IX/71/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora nowo zakładanych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rumia.

2015-10-01 14:11:31
Uchwała Nr IX/72/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi.

2015-10-01 14:10:43
Uchwała Nr IX/73/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi.

2015-10-01 14:09:21
Uchwała Nr IX/74/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kapitana żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta w Rumi.

2015-10-01 14:08:29
Uchwała Nr IX/75/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rumi.

2015-10-01 14:06:53
Uchwała Nr IX/76/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

uchylająca uchwałę Nr LII/493/98 i Nr LI/495/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 1998 roku.

2015-10-01 14:05:46
Uchwała Nr IX/77/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

zmieniająca uchwałę nr XXVII/228/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku, w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.

2015-10-01 14:04:58
Uchwała Nr IX/78/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 marca 1999 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr LV/552/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przekazania nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Rumia.

2015-10-01 14:04:23