Administracja Budynków Komunalnych 

 
 

Administracja Budynków Komunalnych
Ul. Abrahama 17
84-230 Rumia
Tel. 058 671-01-94, 058 679-39-23

Kierownik
Karolina Ślizewska

Swoje zadania ABK realizuje poprzez:

1.zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków mieszkalnych, w tym:
   a) utrzymanie czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku,
   b) utrzymanie właściwego stanu sanitarnego budynków,
   c) zawieranie umów w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
   d) zawieranie umów na dostawę zimnej wody i odprowadzanie nieczystości płynnych,
   e) zwieranie umów na dostawę energii cieplnej i ciepłej wody oraz obsługa kotłowni lokalnych,
   f) zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej do pomieszczeń wspólnego użytku,
   g) zawieranie umów na czyszczenie przewodów kominowych,
   h) zawieranie umów na konserwację anten zbiorczych.
2. utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń, w tym:
   a) prowadzenie bieżących przeglądów technicznych budynków,
   b) usuwanie awarii instalacji w budynkach,
   c) prowadzenie napraw i remontów bieżących,
   d) prowadzenie dokumentacji technicznej budynków
3. obsługę mieszkańców, w tym:
    a) przyjmowanie i przekazywanie najemcom protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali mieszkalnych,
    b) naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokali
    c) powiadamianie najemców o wysokości czynszu regulowanego,
    d) rozliczanie najemców zdających mieszkanie z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu,
    e) prowadzenie dokumentacji dla poszczególnych lokali, 
    f) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem, 
    g) udział w postępowaniach eksmisyjnych.

Administracja Budynków Komunalnych realizuje zadania związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność gminy.

 

Liczba odwiedzin : 5301
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Sałek
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2016-09-14 00:00:00
Czas publikacji: 2017-11-07 11:27:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak