Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/437/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli miasta Rumi do Rady Społecznej przy Szpitalu Rejonowym w Wejherowie

2018-03-27 11:43:32
Uchwała Nr XLIX/436/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie wybory przedstawiciela Gminy Rumia do Stowarzyszenia Rzeczypospolitej Polskiej Euroregionu "Bałtyk"

2018-03-27 11:39:38
Uchwała Nr XLIX/435/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie nadania statutu Miejskiego Domu Kultury w Rumi

2018-03-27 11:38:12
Uchwała Nr XLIX/434/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

2018-03-27 11:35:04
Uchwała Nr XLIX/433/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XLII/344/97 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 czerwca 1997r. w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu miasta dla gospodarki pozabudżetowej

2018-03-27 11:31:01
Uchwała Nr XLIX/432/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie opłat za reklamy umieszczane na obiektach budowlanych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Rumia

2018-03-27 11:29:10
Uchwała Nr XLIX/431/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

zmieniająca uchwałę nr XXVII/228/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2018-03-27 11:22:49
Uchwała Nr XLIX/430/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 1998 roku

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich

2018-03-27 11:21:32