Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/268/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych członków Kolegium d/s Wykroczeń

2017-08-30 13:25:03
Uchwała Nr XXXII/267/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomosci nie zabudowanej stanowiacej własnośc Gminy Rumia

2017-08-30 13:24:51
Uchwała Nr XXXII/266/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Mickiewicza

2017-08-30 13:24:06
Uchwała Nr XXXII/265/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Dąbrowskiego

2017-08-30 13:23:19
Uchwała Nr XXXII/264/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości nie zabudowanej położonej w Rumi przy ul. Abrahama

2017-08-30 13:21:21
Uchwała Nr XXXII/263/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

2017-08-30 13:21:00
Uchwała Nr XXXII/262/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie przystapienia do zmian w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-08-30 13:18:11
Uchwała Nr XXXII/261/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania na terenie miasta Rumi

2017-08-30 13:16:24
Uchwała Nr XXXII/260/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

zmieniająca uchwałę nr XXIX/246/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 sierpnia 1996 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki/kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

2017-08-30 13:14:04
Uchwała Nr XXXII/259/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 1996 roku

zmieniająca uchwałę nr XXIII/199/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1996 rok

2017-08-30 13:09:48