Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/236/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi

2017-08-29 14:22:13
Uchwała Nr XXVII/234/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Rumi

2017-08-29 14:20:40
Uchwała Nr XXVII/233/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

2017-08-29 14:20:40
Uchwała Nr XXVII/235/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia jako członka - założyciela do Stowarzyszenia "Turystyczne Kaszuby" z siedzibą w Kartuzach

2017-08-29 14:20:05
Uchwała Nr XXVII/232/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Katolickiej św. Jana z Kęt

2017-08-29 14:17:23
Uchwała Nr XXVII/231/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

zmieniajaca Uchwałę Nr XXI/175/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania stawek czynszów za dzierżawę gruntów gminnych na terenie miasta Rumi

2017-08-29 14:15:34
Uchwała Nr XXVII/230/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze świetlic w samorządowych szkołach podstawowych w Rumi

2017-08-29 14:15:26
Uchwała Nr XXVII/229/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXII/191/96 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2017-08-29 14:14:07
Uchwała Nr XXVII/228/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi

2017-08-29 13:58:05
Uchwała Nr XXVII/227/96 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 maja 1996 roku

zmieniająca uchwałę nr XI/81/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 1995 roku w sprawie określenia szczegółowości układu wykonawczego budżetu miasta Rumi

2017-08-29 13:54:55