Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/96/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

zmieniajaca uchwałę nr XI/80/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 1995r.

2017-08-18 14:52:20
Uchwała Nr XII/95/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Rumi

2017-08-18 14:51:52
Uchwała Nr XII/94/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

zmieniajaca uchwałę Nr XXXV/241/92 Rady Miejskiej Rumi w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

2017-08-18 14:50:05
Uchwała Nr XII/93/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

zmieniajaca uchwałę nr XXXV/244/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiacych własność Gminy Rumia

2017-08-18 14:49:11
Uchwała Nr XII/92/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi

2017-08-18 14:48:25
Uchwała Nr XII/91/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie zmiany Statutu Miasta Rumi

2017-08-18 14:47:38
Uchwała Nr XII/90/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie zmiany porozumienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2017-08-18 14:45:12
Uchwała Nr XII/89/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na flagę miasta Rumi

2017-08-18 14:44:54
Uchwała Nr XII/88/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Hutniczej

2017-08-18 14:44:03
Uchwała Nr XII/87/95 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 marca 1995 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za 1994 r.

2017-08-18 14:42:46