Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/73/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi

2017-08-18 13:32:08
Uchwała Nr IX/72/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie przyznania nagrody dla Burmistrza Miasta

2017-08-18 13:31:46
Uchwała Nr IX/71/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Zastępcom Burmistrza Miasta, miesięcznego limitu kilometrów za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych w 1995 r.

2017-08-18 13:29:56
Uchwała Nr IX/70/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza i Zastępców Burmistrza Miasta Rumi

2017-08-18 13:28:56
Uchwała Nr IX/69/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie zmiany porozumienia Kieorwnika Urzędu Rejonowego w Gdyni oraz Rady Miejskiej Rumi w sprawie prowadzenia przez organy Gminy niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Gdyni

2017-08-18 13:27:04
Uchwała Nr IX/68/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Różanej

2017-08-18 13:26:50
Uchwała Nr IX/67/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie udziału Gminy Rumia w Fundacji Metropolii Gdańskiej

2017-08-18 13:26:05
Uchwała Nr IX/66/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

w sprawie przyjęcie zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz ustalenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Rumia w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"

2017-08-18 13:24:12
Uchwała Nr IX/65/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

zmieniająca uchwałę nr XVII/114/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 1991 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na targowiska w mieście Rumia do prowadzenia obwoźnej i obnośnej działalności handlowej oraz ustalenia opłaty targowej

2017-08-18 13:22:19
Uchwała Nr IX/64/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 1994 roku

zmieniająca uchwałę nr XXXV/241/92 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 1992r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w mieście Rumi.

2017-08-18 13:05:22