Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/292/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie dotacji na budowę nawierzchni ulic w ramach czynów społecznych

2018-04-25 11:01:07
Uchwała Nr XXXIX/291/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji d/s Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego

2018-04-25 11:00:01
Uchwała Nr XXXIX/290/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie czasu otwarcia placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych w mieście Rumi

2018-04-25 10:59:05
Uchwała Nr XXXIX/289/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rumi

2018-04-25 10:58:22
Uchwała Nr XXXIX/288/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonych na terenie Rumi, będących w użytkowaniu wieczystym Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia

2018-04-25 10:56:46
Uchwała Nr XXXIX/287/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości położonej w Rumi przy ulicy Rodziewiczówny oraz zbycia jako zamiennej nieruchomości stanowiącej własność Gminy położonej w Rumi przy ulicy St. Ormińskiego

2018-04-25 10:55:07
Uchwała Nr XXXIX/286/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy

2018-04-25 10:54:27
Uchwała Nr XXXIX/285/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność gminy

2018-04-25 10:53:42
Uchwała Nr XXXIX/284/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/238/92 Rady Miejskiej Rumi w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze na terenie miasta Rumi

2018-04-25 10:52:45
Uchwała Nr XXXIX/283/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 kwietnia 1993 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi

2018-04-25 10:52:03