Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/271/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Kolegium Do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

2018-04-06 14:52:13
Uchwała Nr XXXVII/270/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi

2018-04-06 14:51:28
Uchwała Nr XXXVII/269/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

2018-04-06 14:50:37
Uchwała Nr XXXVII/268/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej

2018-04-06 14:49:52
Uchwała Nr XXXVII/267/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie wprowadzenia w mieście Rumi opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe i unormowanie innych spraw dotyczących tej opłaty

2018-04-06 14:48:39
Uchwała Nr XXXVII/266/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/177/92 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi

2018-04-06 14:47:30
Uchwała Nr XXXVII/265/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie zmiany banku obsługującego Gminę Rumia

2018-04-06 14:46:47
Uchwała Nr XXXVII/264/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6

2018-04-06 14:45:59
Uchwała Nr XXXVII/263/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Rumi

2018-04-06 14:45:23
Uchwała Nr XXXVII/262/93 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 lutego 1993 roku

w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rumia położonej w Rumi przy ulicy Derdowskiego na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Rumi przy ulicy Abrahama

2018-04-06 14:44:02