Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XI/77/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy Juliana Marchlewskiego na ulicę Lecha Bądkowskiego

2018-04-04 10:21:00
Uchwała Nr XI/76/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie sposobu obsadzenia stanowisk dyrektorów placówek oświaty, kultury, służby zdrowia, sportu, turystyki podlegających Zarządowi

2018-04-04 10:18:21
Uchwała Nr XI/75/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru w mieście Rumia

2018-04-04 10:16:55
Uchwała Nr XI/74/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie wydania upoważnienia Zarządowi Miasta Rumi do przekazania mieszkań na rzecz Rejonowej Komendy Policji w Rumi

2018-04-04 10:13:18
Uchwała Nr XI/73/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie przejęcia gruntu w celu tworzenia zasobów gruntów na cele zabudowy miasta

2018-04-04 10:12:20
Uchwała Nr XI/72/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż budynku położonego  Rumi przy ul. Zawadzkiego 8A

2018-04-04 10:10:54
Uchwała Nr XI/71/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie budynku biurowego położonego w Rumi przy ul. Sobieskiego 16

2018-04-04 10:09:47
Uchwała Nr XI/70/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

2018-04-04 10:09:10
Uchwała Nr XI/69/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi

2018-04-04 10:08:11
Uchwała Nr XI/68/91 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 stycznia 1991r.

w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi

2018-04-04 10:06:08