Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VII/56/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia i udzielania z tego
tytułu bonifikat.
2015-03-31 13:11:16
Uchwała Nr VII/54/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla
obszaru położonego pomiędzy ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką, granicą działki 213/26
obr. Nr 10, ulicą Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym dla
terenów B27.MN i B29.MN,MW,U1.
2015-03-31 13:07:38
Uchwała Nr VII/60/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego z przeznaczeniem na potrzeby Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Rumi
2015-03-31 13:06:38
Uchwała Nr VII/59/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Pomorskiego
2015-03-31 13:05:18
Uchwała Nr VII/58/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejska Rumia a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowywaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej Rumia
2015-03-31 13:03:03
Uchwała Nr VII/57/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2015
2015-03-31 12:54:16
Uchwała Nr VII/55/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej.
2015-03-31 12:50:08
Uchwała Nr VII/53/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację kształcenia specjalnego
2015-03-31 12:47:18
Uchwała Nr VII/52/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
2015-03-31 12:45:40
Uchwała Nr VII/51/2015 z dnia 26 marca 2015 roku

zmieniająca uchwałę Nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2015 – 2027.
2015-03-31 12:44:32