Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Strategia rozwoju usług społecznych dla obszaru rewitalizacji miasta Rumi na lata 2017-2022 - projekt

2017-01-23 13:31:54
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 17.01.2017 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.

2017-01-18 15:18:08
Zarządzenie Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru partnerów do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

2017-01-03 15:20:09
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Rumia

2016-11-22 15:05:17
Zmiana terminu w naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia

2016-08-05 12:45:59
Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia

2016-07-18 16:51:00
Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2016-07-11 13:54:32
Ogłoszenie o przyjęciu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2016-07-11 13:54:02
Ogłoszenie o przyjęciu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2016-07-11 13:53:40
Ogłoszenie o przyjęciu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2016-07-11 13:53:19