Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 39/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/8/2015 Burmistrza Miast Rumi z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych  Gminy Miejskiej Rumia w 2015 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2015-03-06 14:52:33
Zarządzenie Nr 41/16/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie  udzielenia upoważnienia do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta


2015-03-06 14:00:04
Zarządzenie Nr 47/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.

2015-03-06 13:34:41
Zarządzenie Nr 50/25/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie cofnięcia upoważnienia Panu Jackowi Szybie.

 

2015-02-17 14:27:52
Zarządzenie Nr 49/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

 w sprawie cofnięcia upoważnienia Panu Jackowi Szybie.
2015-02-17 14:26:16
Zarządzenie Nr 48/23/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie odwołania Pana Jacka Szyby ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.


2015-02-17 14:23:27
Zarządzenie Nr 43/18/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu 
2015-02-17 12:13:38
Zarządzenie Nr 44/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu
2015-02-17 12:11:23
Zarządzenie Nr 38/13/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.


2015-02-17 11:48:22
Zarządzenie Nr 37/12/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi.
2015-02-17 11:41:41