Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 991/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2014-03-11 12:38:15
Zarządzenie Nr 987/37/2014 z dnia 11 lutego 2014 roku

w sprawie odpłatnego ustanowienia na rzecz Gminy Miejskiej Rumia służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność osób fizycznych.
2014-03-11 12:20:43
Zarządzenie Nr 992/42/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Dębogórskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie na rzecz osób fizycznych.

2014-03-11 12:15:37
Zarządzenie Nr 994/44/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na organizację  imprez kulturalnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JANOWO” wraz z promocją Gminy Rumia w roku 2014.

2014-03-11 11:52:26
Zarządzenie Nr 993/43/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia  Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2014 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2014-03-11 11:46:24
Zarządzenie Nr 1000/50/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku

 Zarządzenie niepublikowane z uwagi na ochronę danych osobowych.
2014-03-11 11:25:44
Zarządzenie Nr 1001/51/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku

 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.5.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przesył sygnału  wizyjnego z 24 kamer miejskiego monitoringu wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego w Rumi w 2014 roku.

2014-03-11 11:06:53
Zarządzenie Nr 995/45/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku

 
w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi

2014-03-11 10:37:25
Zarządzenie Nr 996/46/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.3.2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych związanych z naliczaniem opłaty planistycznej przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2014 roku.

2014-02-26 12:45:09
Zarządzenie Nr 999/49/2014 z dnia 24 lutego 2014 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Rumi w 2014 roku.

2014-02-26 12:36:28