Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/459/2013

 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Henryka Grinholca z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi
2013-10-09 14:06:32
Uchwała Nr XLI/458/2013

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013-10-09 14:05:18
Uchwała Nr XLI/457/2013

 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
2013-10-09 13:54:19
Uchwała Nr XLI/456/2013

 w sprawie rozwiązania Porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Miejskiej Rumi z dnia 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Rumia
2013-10-09 13:49:22
Uchwała Nr XLI/455/2013

 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2003 r. z Powiatem Wejherowskim
2013-10-09 13:43:08
Uchwała Nr XLI/454/2013

 w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia
2013-10-09 13:41:25
Uchwała Nr XLI/453/2013

 zmieniająca uchwałę nr XXX/372/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 20012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi na lata 2013-2027
2013-10-09 13:33:55
Uchwała Nr XL/452/2013

 zmieniająca uchwałę Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2013-10-09 13:21:34
Uchwała Nr XL/451/2013

 zmieniająca uchwałę Nr II/6/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Rumi
2013-10-09 13:14:49
Uchwała Nr XL/450/2013

 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Rumi w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2013-10-09 13:12:24