Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/432/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

 
2013-07-04 12:16:57
Uchwała Nr XXXVII/430/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

 
2013-07-04 12:12:15
Uchwała Nr XXXVII/431/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

 
2013-07-04 12:05:37
Uchwała Nr XXXVII/436/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/206/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia
zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi

2013-07-02 12:38:38
Uchwała Nr XXXVII/434/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi
2013-07-02 12:36:12
Uchwała Nr XXXVII/433/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Rumi
2013-07-02 12:34:25
Uchwała Nr XXXVII/429/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXX/373/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2013 rok.
2013-07-01 14:43:26
Uchwała Nr XXXVII/427/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Rumi wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Rumi za 2012 rok

2013-07-01 14:31:29
Uchwała Nr XXXVII/428/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2013-07-01 13:58:15
Uchwała Nr XXXVII/435/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Rumia na rok 2013
2013-07-01 13:25:52