Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1204/254/2014 z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Hannie Szymońskiej.
2014-10-10 12:09:50
Zarządzenie Nr 1201/251/2014 z dnia 26 września 2014 roku


w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni w ul. Pułaskiego w Rumi na odcinku od ul. Miłosza do ul. Targowej.
 


2014-10-10 11:46:23
Zarządzenie Nr 1200/250/2014 z dnia 26 września 2014 roku

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2014 rok.
2014-10-10 11:36:12
Zarządzenie Nr 1199/249/2014 z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie i wydzierżawianie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2014-10-10 11:28:41
Zarządzenie Nr 1198/248/2014 z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.37.2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Bądkowskiego w Rumi – przetarg 2.
2014-10-10 11:22:31
Zarządzenie Nr 1196/246/2014 z dnia 18 września 2014 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna E4 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery E4.
2014-10-10 11:16:00
Zarządzenie Nr 1203/253/2014 z dnia 29 września 2014 roku

w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.   

 
2014-10-10 11:11:54
Zarządzenie Nr 1195/245/2014 z dnia 16 września 2014 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze I i ich
zagospodarowania.

 

2014-10-10 10:46:43
Zarządzenie Nr 1194/244/2014/A z dnia 16 września 2014 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowania.


2014-10-10 10:32:23
Zarządzenie Nr 1205/255/2014 z dnia 30 września 2014 roku

 w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Rumia
2014-10-10 10:15:30