Zarząd Cmentarza Komunalnego 

 
  

 

Zarząd Cmentarza Komunalnego
Ul. Górnicza 29
84 –230 Rumia
tel. 058 671-06-58

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek : godz. 7.00 -15.00

Kierownik
Tomasz Frymark

Zarząd Cmentarza Komunalnego realizuje zadania związane z zarządzaniem cmentarzem komunalnym w Rumi, którego właścicielem jest gmina.

Swoje zadania ZCK realizuje poprzez:

1) utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym cmentarza, w tym:
a/ utrzymywanie czystości i właściwego stanu sanitarnego i estetyki w obiektach
cmentarza,
b/ bieżące utrzymanie w czystości alejek, likwidacja gołoledzi i usuwanie śniegu w
okresie zimowym,
c/ pielęgnacja zieleni na terenie cmentarza,
2) zawieranie umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi na dostawę zimnej wody i kanalizacji, dostawę energii elektrycznej,
3) administrowanie cmentarzem poprzez:
a/ opracowanie planów sukcesywnego zajmowania pół grzebalnych zgodnie z
planem zagospodarowania,
b/ wyznaczanie miejsc pochówku,
c/ prowadzenie ksiąg cmentarnych i dokumentacji związanej z grzebaniem zwłok,
d/ prowadzenie spraw związanych z ustawianiem nagrobków i pomników,
e/ udział w przeprowadzanych ekshumacjach,
4) prowadzenie bieżących napraw, konserwacji oraz remontów obiektów cmentarza.

 

Protokoły z kontroli Zarządu Cmentarza Komunalnego:

1/ Protokół z kontroli z dnia 27 czerwca 2006 r. przeprowadzonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - protokol_kontroli_ZCK.pdf

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Cmentarza Komunalnego  w Rumi za okres  styczeń – wrzesień 2008 r. -  Pobierz (33KB)

 

Liczba odwiedzin : 5487
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Dembkowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Dembkowska
Czas wytworzenia: 2003-08-14 00:00:00
Czas publikacji: 2003-08-14 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak