Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/265/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr X/89/2003 Rady Miejskiej Rumi w sprawie ustalenia Statutu Miasta Rumi
2012-01-30 15:48:47
Uchwała Nr XIX/263/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru położonego w rejonie ulicy Żwirowej.
2012-01-30 15:42:35
Uchwała Nr XIX/255/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”.

 

 


 

2012-01-30 13:18:09
Uchwała Nr XIX/256/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

2012-01-30 13:06:35
Uchwała Nr XIX/257/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

2012-01-30 13:02:35
Uchwała Nr XIX/258/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

2012-01-30 12:57:33
Uchwała Nr XIX/259/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

2012-01-30 12:46:55
Uchwała Nr XIX/260/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania  Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

 

2012-01-30 12:34:39
Uchwała Nr XIX/261/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządowej  Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

2012-01-30 12:26:28
Uchwała Nr XIX/262/2012 z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej  Rady Miejskiej Rumi na 2012 rok

 

2012-01-30 12:20:15