Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 591/275/2012 z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla obszaru „Centrum Handlowo-Usługowego” i części  obszaru „Białej Rzeki” oraz  dla układu komunikacyjnego ulic  Gdańskiej i Kosynierów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2012-11-27 14:25:34
Zarządzenie Nr 597/281/2012 z dnia 29 października 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 838/151/2009 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Rumi


2012-11-09 11:43:42
Zarządzenie Nr 598/282/2012 z dnia 29 października 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 224/198/2007 Burmistrza Miasta Rumi wprowadzające instrukcję w sprawie procedury zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Rumi oraz  procedury postępowania z kluczami.
2012-11-09 11:40:00
Zarządzenie Nr 596/280/2012 z dnia 29 października 2012 roku

 

w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2012 rok.

2012-11-09 11:29:32
Zarządzenie Nr 595/279/2012 z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze I i ich zagospodarowania.

2012-11-09 11:22:58
Zarządzenie Nr 594/278/2012 z dnia 23 października 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowania.
2012-11-09 11:15:47
Zarządzenie Nr 600/284/2012 z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie przechowywania w Urzędzie Miasta Rumi kluczy do budynku, w którym mieści się siedziba Straży Miejskiej w Rumi.
2012-11-09 11:01:05
Zarządzenie Nr 601/285/2012 z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do pomiaru prędkości i samoczynnego rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość w ruchu drogowym.
2012-11-09 10:53:00
Zarzadzenie Nr 599/283/2012 z dnia 30 października 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni miejskiej w parkach, na skwerach, na placach zabaw, na rondach, na terenach zielonych i na zieleńcach na terenie miasta Rumi w 2013 roku.
2012-11-09 10:38:57
Zarządzenie Nr 589/273/2012 z dnia 10 października 2012 roku

zmieniające zarządzenie Nr 547/231/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia  29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej, na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.   
2012-10-25 14:42:47