Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 487/171/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Kopernika w Rumi.
2012-07-25 10:09:53
Zarządzenie Nr 489/173/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji oraz docieplenia dachów niskiej części budynku Gimnazjum Nr 2 w Rumi.
 

2012-07-25 09:46:10
Zarządzenie Nr 488/172/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.28.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie wycen gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumi, a znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, dla celów dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów.

2012-07-25 09:33:56
Zarządzenie Nr 478/162/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.

2012-07-10 08:04:46
Zarządzenie Nr 482/166/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Sopockiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-06-15 13:56:50
Zarządzenie Nr 481/165/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Gdyńskiej, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2012-06-15 13:53:32
Zarządzenie Nr 483/167/2012 z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym ELFEKO INWESTYCJE Feil, Piwko Spółka Jawna, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz tego użytkownika wieczystych.
2012-06-15 13:49:33
Zarządzenie Nr 475/159/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku

 w sprawie powołania  Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz  ustalenia jej zadań.

 

2012-06-15 11:08:22
Zarządzenie Nr 486/170/2012 z dnia 14 czerwca 2012 roku

 
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.26.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji oraz docieplenia dachów niskiej części budynku Gimnazjum Nr 2 w Rumi.
 

2012-06-15 10:06:14
Zarzadzenie Nr 485/169/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 w Rumi.

 

2012-06-15 10:01:00