Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/357/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Kultury Gminy Miejskiej Rumia na lata 2013 – 2020
2012-12-05 09:14:53
Uchwała Nr XXIX/358/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2013 – 2020
2012-12-05 09:12:30
Uchwała Nr XXIX/359/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/244/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rumi
2012-12-05 09:07:01
Uchwała Nr XXIX/360/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2012 rok.

2012-12-04 14:43:53
Uchwała Nr XXIX/361/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia
2012-12-04 14:42:11
Uchwała Nr XXIX/362/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi.
2012-12-04 14:40:23
Uchwała Nr XXIX/363/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-12-04 14:34:20
Uchwała Nr XXIX/364/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2012-12-04 14:30:09
Uchwała Nr XXIX/365/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Rumia nieruchomości zabudowanej, położonej w Rumi przy ul. Świętojańskiej.
2012-12-04 14:26:36
Uchwała Nr XXIX/366/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
2012-12-04 14:23:02