Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 210/190/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.
2011-08-26 10:42:50
Zarządzenie Nr 209/189/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości niezabudowane, położone w Rumi przy ul. Sobieskiego, stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2011-08-26 10:08:55
Zarządzenie Nr 208/188/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu Nr ZP.271.37.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie  niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych w Rumi w roku szkolnym 2011/2012.  

2011-08-26 09:55:07
Zarządzenie Nr 177/157/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku

 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Rumia.

2011-08-26 09:10:20
Zarządzenie Nr 207/187/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy ul. Sędzickiego w Rumi – etap II – przetarg II.

2011-07-22 14:23:30
Zarządzenie Nr 206/186/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

w sprawie cofnięcia pełnomocnictw i upoważnień Pani Lucynie Oglęckiej


2011-07-22 09:03:46
Zarządzenie Nr 205/185/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w „Janowiaczku” przedszkolu nr 6 z grupą żłobkową w Rumi.

2011-07-22 09:00:34
Zarzadzenie Nr 204/184/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Rumi przy ul. Dąbrowskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2011-07-20 12:43:01
Zarządzenie Nr 203/183/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.29.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy ul. Sędzickiego w Rumi – etap II.

2011-07-19 11:24:39
Zarządzenie Nr 202/182/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP.271.36.2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta Rumi w 2011 roku – II etap.

2011-07-19 11:12:48