Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXXII/519/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

2010-08-30 12:10:20
Uchwała Nr LXXXII/518/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
2010-08-30 12:04:27
Uchwała Nr LXXXII/517/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenów położonych pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Łokietka dla części obejmującej strefę 6.MN.
2010-08-30 11:56:41
Uchwała Nr LXXXII/516/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/337/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2010-08-30 11:49:48
Uchwała Nr LXXXII/515/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-08-30 11:42:53
Uchwała Nr LXXXII/514/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia, na cele zieleni i pod tymczasową pergolę
2010-08-30 11:37:18
Uchwała Nr LXXXII/513/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

uchylająca uchwałę Nr L/346/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
2010-08-30 11:26:35