Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Raport z konsultacji GPR

2017-11-21 09:43:45
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.

2017-10-12 10:02:59
Konsultacje społeczne w sprawie programu Rozwoju Kultury w mieście Rumia w latach 2013-2020

2017-10-12 09:42:41
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2015-11-02 11:36:14
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2015-11-02 11:35:47
Konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2015-11-02 11:35:22
Konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

2015-11-02 11:34:03
Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Rumia na lata 2015-2020"

2015-10-20 12:09:33
Konsultacje społeczne w sprawie miejscowego lanu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połozonego w Rumi pomiędzy ulicami Gdańską, Dębogórską, Gdyńską i Częstochowską

2015-07-23 12:06:11
Konsultacje społeczne w sprawie projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rumia na lata 2014-2017 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2018-2021"

 
2014-10-01 10:12:00