Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 97/78/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

zmieniające Zarządzenie  Nr 20/1/2011  Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2011 roku.

2011-04-12 13:08:10
Zarządzenie Nr 96/77/2011 z dnia 31 marca 2011 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2011 rok.
2011-04-07 12:34:31
Zarządzenie Nr 95/76/2011 z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na dostawę modułów oprogramowana: WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa, E-portal dla jednostek samorządowych, Profilowany dostęp do ewidencji ludności i Mienie komunalne.

2011-04-07 11:54:29
Zarządzenie Nr 94/75/2011 z dnia 29 marca 2011 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rumi.
2011-04-07 10:34:36
Zarządzenie Nr 93/74/2011 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Miejskiej Rumi – przetarg II.
2011-03-30 13:07:15
Zarządzenie Nr 92/73/2011 z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Joannie Kwiecińskiej - Szulc Dyrektorowi Gimnazjum nr 4 w Rumi.
2011-03-30 12:22:44
Zarządzenie Nr 91/72/2011 z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie unieważnienia postępowania nr ZP.271.09.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g i przesyłek kurierskich w obrocie krajowym oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Miejskiej Rumi

2011-03-30 10:44:57
Zarządzenie Nr 90/71/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie odnowienia oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Rumi w 2011 roku.
2011-03-30 10:17:20
Zarządzenie Nr 89/70/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Rumi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50 g oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.
2011-03-30 09:37:37
Zarządzenie Nr 88/69/2011 z dnia 22 marca 2011

 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 308/19/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej do stosowania w miejskich jednostkach organizacyjnych.
2011-03-25 10:22:56