Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 22/3/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku

 w sprawie ustalenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Rumi.
2011-03-22 11:34:12
Zarządzenie Nr 24/5/2011 z dnia 4 stycznia 2011 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2011-02-25 14:43:14
Zarządzenie Nr 47/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej.
2011-02-22 10:26:24
Zarządzenie Nr 48/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2011.
2011-02-22 10:22:34
Zarządzenie Nr 21/2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku

 w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Rumi za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz miasta w roku 2010.
2011-02-17 11:30:04
Zarządzenie Nr 27/8/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku

 w sprawie powołania Pana Marcina Fuchs na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi.
2011-02-08 11:53:01
Zarządzenie Nr 29/10/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Panu Marcinowi Fuchs.
2011-02-08 11:40:50
Zarzadzenie Nr 28/9/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi Panu Marcinowi Fuchs.
2011-02-08 11:36:06
Zarządzenie Nr 46/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2011 roku.
2011-02-08 10:09:38
Zarządzenie Nr 45/26/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku

 w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku.
2011-02-08 10:00:09