Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXXI/501/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 
2013-07-31 13:00:49
Uchwała Nr LXXXI/506/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2010-07-01 11:16:21
Uchwała Nr LXXXI/505/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Gałczyńskiego 9 na rzecz współużytkowników wieczystych
2010-07-01 10:50:48
Uchwała Nr LXXXI/504/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2004 roku pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Rumi o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze miasta Rumi
2010-07-01 10:48:17
Uchwała Nr LXXXI/507/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rumi, dla działek nr 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/2, 263/4, 254/2, 253/2 obr. 18 przy ul. Dąbrowskiego, Piłsudskiego i Świętojańskiej
2010-07-01 10:37:48
Uchwała Nr LXXXI/508/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  dla obszaru położonego pomiędzy  ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką,  Towarową i Płk. Dąbka do granicy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym  i gminą Reda dla części obejmującej strefę 65.UP
2010-07-01 10:24:37
Uchwała Nr LXXXI/511/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy rzeczowej Gminie Dwikozy
2010-07-01 10:15:27
Uchwała Nr LXXXI/510/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 zmieniająca uchwałę nr LXV/448/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2010 rok
2010-07-01 10:06:03
Uchwała Nr LXXXI/509/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Rumi wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za pierwsze półrocze
2010-07-01 10:03:25
Uchwała Nr LXXXI/503/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi
2010-07-01 09:59:19