Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1251/202/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku

 w sprawie zmiany w budżecie miasta Rumi na 2010 rok.
2010-08-31 12:47:01
Zarządzenie Nr 1250/201/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 roku

 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców miasta Rumi w roku 2010.
2010-08-27 09:58:59
Zarządzenie Nr 1249/200/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku

 w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2010-08-27 09:35:02
Zarządzenie Nr 1248/199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
2010-08-27 09:30:32
Zarządzenie Nr 1246/197/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku

 w sprawie "Programu Małych Ulepszeń" wspierającego ulepszenia dokonywane w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rumia.
2010-08-17 11:06:00
Zarządzenie Nr 1247/198/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/37/10 na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta Rumia.
2010-08-17 10:58:20
Zarządzenie Nr 1245/196/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2010-08-17 10:51:24
Zarządzenie Nr 1244/195/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/34/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni odcinka ul. Pomorskiej w Rumi.
2010-08-06 13:08:31
Zarządzenie Nr 1243/194/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 roku

 w sprawie cofnięcia upoważnienia Panu Janowi Domańskiemu.
2010-08-04 14:21:10
Zarządzenie Nr 1242/193/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 roku

 w sprawie cofnięcia upoważnienia Panu Janowi Domańskiemu.
2010-08-04 14:16:47