Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LXXV/488/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego ... na rzecz współużytkowników wieczystych

2017-11-14 15:18:32
Uchwała Nr LXXV/480/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

​w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Rumi
2010-05-06 14:53:39
Uchwała Nr LXXV/479/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazw rondom na terenie miasta Rumi

2010-05-06 14:48:36
Uchwała Nr LXXV/481/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

​w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Rumi absolutorium za 2009 rok
2010-05-06 14:45:19
Uchwała Nr LXXV/482/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2010-05-06 14:36:43
Uchwała Nr LXXV/483/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rumi
2010-05-06 14:33:06
Uchwała Nr LXXV/484/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

​w sprawie podziału  miasta Rumi na okręgi wyborcze
2010-05-06 14:27:48
Uchwała Nr LXXV/485/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie podziału miasta Rumi na stałe obwody głosowania
2010-05-06 14:16:06
Uchwała Nr LXXV/486/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w  sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

2010-05-06 14:10:20
Uchwała Nr LXXV/487/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Dąbrowskiego 8 na rzecz współużytkowników wieczystych
2010-05-06 14:04:57