Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 994/307/2009 z dnia 29 października 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-11-06 12:51:13
Zarządzenie Nr 995/308/2009 z dnia 30 października 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-11-06 11:15:51
Zarządzenie Nr 993/306/2009 z dnia 22 października 2009 roku

 w sprawie ustalenia cen biletów na koncert zespołu "Raz Dwa Trzy" organizowanego w Hali Widowiskowo - Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
2009-10-29 08:41:06
Zarządzenie Nr 992/305/2009 z dnia 22 października 2009 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu używania lokalu mieszkalnego.
2009-10-27 09:11:31
Zarządzenie Nr 990/303/2009 z dnia 20 października 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/56/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Łokietka na odcinku pomiędzy ul. Gdyńską a ul. Królowej Bony w Rumi.
2009-10-27 09:03:49
Zarzadzenie Nr 989/302/2009 z dnia 19 października 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi - kwatera grzebalna B! wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery B1.
2009-10-27 08:50:51
Zarządzenie Nr 991/304/2009 z dnia 22 października 2009 roku

 w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku.
2009-10-27 08:46:03
Zarządzenie Nr 987/300/2009 z dnia 13 października 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/57/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg: jezdni, chodników i miejsc postojowych na terenie Rumi.
2009-10-16 11:36:11
Zarządzenie Nr 985/298/2009 z dnia 12 października 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie "z wolnej ręki" na wykonanie robót uzupełniających przy budowie ul. Różanej w Rumi.
2009-10-16 11:18:07
Zarządzenie Nr 986/299/2009 z dnia 13 października 2009 roku

 w sprawie ufundowania nagrody Burmistrza Miasta Rumi dla laureata konkursu zespołów chóralnych XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego, który odbędzie się w dniach 15 - 17 października 2009 r. w Rumi.
2009-10-16 10:12:44