Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 826/139/2009 z dnia 7 maja 2009 roku

 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Rumia i Skarbu Państwa przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.
2009-08-13 12:56:59
Zarządzenie Nr 828/141/2009 z dnia 7 maja 2009 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie remontów bieżących i cząstkowych dróg, placów i chodników na terenie Rumi w roku 2009.
2009-08-04 14:35:12
Zarządzenie Nr 829/142/2009 z dnia 8 maja 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/22/09 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę układu drogowego ulicy Chrobrego i Równej.
2009-08-04 14:25:42
Zarządzenie Nr 821/134/2009 z dnia 4 maja 2009 roku

 zmianiające Zarządzenie Nr 721/34/2009 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2009 roku.
2009-08-04 10:15:44
Zarządzenie Nr 846/159/2009 z dnia 22 maja 2009 roku

 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektorów "Bajki" przedszkola nr 2 oraz Przedszkola pod Topolą w Rumi.
2009-06-26 09:38:02
Zarządzenie Nr 823/136/2009 z dnia 6 maja 2009 roku

 w sprawie powołania Komisji dla oceny wartości użytkowej pojazdów przyjętych na własność gminy.
2009-06-24 09:42:12
Zarządzenie Nr 832/145/2009 z dnia 12 maja 2009 roku

 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Irenie Krzemińskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi.
2009-06-16 12:57:42
Zarządzenie Nr 833/146/2009 z dnia 12 maja 2009 roku

 w sprawie zatwierdzenia projetku pt."Aktywna stymulacja" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
2009-06-16 12:50:17
Zarządzenie Nr 857/170/2009 z dnia 29 maja 2009 roku

 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Rumi.
2009-06-08 11:21:33
Zarządzenie Nr 850/163/2009 z dnia 27 maja 2009 roku

 w sprawie zmian w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych w Rumi.
2009-06-08 11:17:15