Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 813/126/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania kierowników i dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Rumi.
2009-10-27 09:17:38
Zarządzenie Nr 800/113/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku

 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Rumi.
2009-10-27 08:31:29
Zarządzenie Nr 814/127/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku

 zmieniająca Zarządzenie Nr 627/41/2005 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Rumi.
2009-09-25 08:59:04
Zarządzenie Nr 816/129/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku

 w sprawie wyboru oferty na realizację zadań własnych Gminy Rumia w zakresie profilaktyki zdrowotnej - prowadzenie Gabinetu Promocji Zdrowia dla mieszkańców miasta Rumi w 2009 roku.
2009-08-13 13:24:16
Zarządzenie Nr 798/111/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie Nr 372/346/2007 Burmistrza Miasta Rumi - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Urzędu Miasta Rumi.
2009-08-13 13:17:27
Zarządzenie Nr 804/117/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku

 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników miejskich jednostek zakładów budżetowych.
2009-08-04 13:29:45
Zarządzenie Nr 809/122/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2009-08-04 09:55:08
Zarządzenie Nr 820/133/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 685/291/2008 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok.
2009-05-21 15:02:51
Zarządzenie Nr 786/99/2009 z dnia 3 kwietnia 2009 roku

 w sprawie stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy Placu kaszubskim 11, stanowiącego własność Gminy Rumia.
2009-05-07 14:37:14
Zarządzenie Nr 787/100/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku

 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/12/09 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie konserwacji bieżącej i gruntownej urządzeń melioracji szczegółowych - rowów melioracyjnych na terenie Miasta Rumi.
2009-05-07 14:04:53