Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/224/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rumi

2011-11-28 16:06:25
Uchwała Nr XV/222/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy  Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012 ”.

2011-11-28 15:59:01
Uchwała Nr XV/223/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki  sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

2011-11-28 15:47:17
Uchwała Nr XV/225/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/31/2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2011 rok.

 


2011-11-28 15:36:32
Uchwała Nr XV/226/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

2011-11-28 13:06:35
Uchwała Nr XV/227/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczania dodatku mieszkaniowego
2011-11-28 12:57:49
Uchwała Nr XV/228/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie określenia  wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny


 

2011-11-28 12:39:41
Uchwała Nr XV/229/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

2011-11-28 12:36:11
Uchwała Nr XV/230/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

2011-11-28 12:27:05
Uchwała Nr XV/231/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 w Rumi

2011-11-28 12:21:33