Skład osobowy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej 

 

  

Skład osobowy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej:

  1. Maria Bochniak - Przewodnicząca Komisji
  2. Jolanta Dobrzeniecka - Zastępca Przewodniczącego
  3. Hanna Cegielska- Członek
  4. Leszek Grzeszczyk- Członek
 


Liczba odwiedzin : 832
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Buniowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Maria Jankowska
Czas wytworzenia: 2003-07-18 00:00:00
Czas publikacji: 2003-07-18 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak