Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/342/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/287/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2009 dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
2009-03-31 10:48:14
Uchwała Nr XLIX/341/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 zmieniająca uchwałę nr XLIII/285/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2009 rok
2009-03-31 10:41:33
Uchwała Nr XLIX/340/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie podziału miasta Rumi na stałe obwody głosowania
2009-03-31 10:22:10
Uchwała Nr XLIX/339/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia
2009-03-31 10:18:27
Uchwała Nr XLIX/338/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/308/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zamiany nieruchomości
2009-03-31 10:14:38
Uchwała Nr XLIX/337/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2009-03-31 10:10:21
Uchwała Nr XLIX/336/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rumia
2009-03-31 09:55:06
Uchwała Nr XLIX/335/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

 zmieniająca uchwałę Nr XLIII/289/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2009 roku dotacji Wojewódzkiej Komendzie Policji w Gdańsku

2009-03-31 09:44:22
Uchwała Nr XLVIII/334/2009 z dnia 16 marca 2009 r.

 zmieniająca uchwałę nr XLIII/285/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2009 rok
2009-03-17 15:33:24
Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi z dnia 11 marca 2009 roku

 
2009-03-17 15:28:49