AKTY PRAWNE 

 


 

  •     Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz.U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 

  •     Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 712 ),

 

  •     Uchwała Nr XLV/299/2009 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,    częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania,

 

  •     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm. ),

 

  •     Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( jednolity tekst Dz. U. 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),

 

  •     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity D. U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).
 


Liczba odwiedzin : 716
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Nejman
Czas wytworzenia: 2009-02-25 15:04:23
Czas publikacji: 2009-02-25 15:04:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak