Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/295/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2009r.”
2009-02-02 10:51:33
Uchwała Nr XLV/308/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie zamiany nieruchomości
2009-02-02 10:40:32
Uchwała Nr XLV/307/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Mickiewicza
2009-02-02 10:30:12
Uchwała Nr XLV/306/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2009-02-02 10:25:06
Uchwała Nr XLV/305/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia. 
2009-02-02 10:21:59
Uchwała Nr XLV/304/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia. 
2009-02-02 10:19:32
Uchwała Nr XLV/303/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia. 
2009-02-02 10:09:45
Uchwała Nr XLV/302/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 zmieniająca  uchwałę Nr LI/539/2006 Rady Miejskiej Rumi w sprawie nadania  statutu  Urzędowi  Miasta Rumi
2009-02-02 09:57:17
Uchwała Nr XLV/301/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi obejmujących  obszar położony pomiędzy  ulicami Kosynierów, Żwirki i Wigury, Grunwaldzką,  granicą działki nr  213/26 obr. nr 10, ul. Kapitańską, ulicą Cegielnianą i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym
2009-02-02 09:49:12
Uchwała Nr XLV/300/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Rumia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, przy ul. Grottgera
2009-02-02 09:42:56