Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 687/293/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku

 w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przesył sygnału wizyjnego do Centrum Dozoru Wizyjnego oraz na konserwację urządzeń monitoringu wizyjnego.
2009-01-21 14:04:01
Zarządzenie Nr 686/292/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

 zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2009-01-21 13:43:53
Zarządzenie Nr 685/291/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2009 rok.

2009-01-20 15:07:11
Zarządzenie Nr 683/289/2008 z dnia 23 grudnia 2008 roku

 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/49/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci zamieszkałych w Rumi do szkół.
2009-01-09 08:31:53
Zarządzenie Nr 682/288/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku

 w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/48/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac interwencyjnych mających na celu pielęgnację zieleni miejskiej na terenie miasta Rumi.
2009-01-09 08:25:07
Zarządzenie Nr 680/286/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku

 zmieniające Zarządzenie 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2008 rok.
2008-12-29 13:32:55
Zarządzenie Nr 679/285/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku

 zmieniające Zarządzenie 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rzadowej na 2008 rok.
2008-12-29 13:19:17
Zarządzenie Nr 681/287/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-12-19 11:52:32
Zarządzenie Nr 678/284/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku

 w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2008-12-19 11:48:30
Zarządzenie Nr 677/283/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Rumi.
2008-12-19 11:05:56