Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 662/268/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku

Zarządzenie Nr 662/268/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku
2008-12-16 11:42:28
Zarządzenie Nr 661/267/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-12-11 15:29:00
Zarządzenie Nr 660/266/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej kontroli dokumentów niejawnych w kancelarii materiałów zastrzeżonych Urzędu Miasta Rumi.
2008-12-05 10:58:00
Zarządzenie Nr 659/265/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w rejonie ulicy Partyzantów.
2008-12-02 09:01:00
Zarządzenie Nr 658/264/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/36/2008 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 12.000.000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Miasta w roku 2008.
2008-12-02 08:48:00
Zarządzenie Nr 657/263/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Rumia, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy.
2008-12-02 08:42:00
Zarządzenie Nr 656/262/2008 z dnia 21 listopada 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/39/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Tkackiej w Rumi.
2008-12-02 08:28:00
Zarządzenie Nr 655/261/2008 z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu własności niezabudowanych nieruchomości.
2008-11-19 11:59:00
Zarządzenie Nr 653/259/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok.
2008-11-19 11:42:00
Zarządzenie Nr 651/257/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 392/366/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  na 2008 rok.
2008-11-19 11:24:00