Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXII/171/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

zmieniająca uchwałę nr XXI/169/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na 2008 rok.
2008-02-05 11:00:00
Uchwała Nr XXII/181/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Rumia do organizacji prac społecznie użytecznych.
2008-02-05 10:58:00
Uchwała Nr XXII/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2008-02-05 10:18:00
Uchwała Nr XXII/172/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2008-02-05 10:15:00
Uchwała Nr XXII/175/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.
2008-02-05 10:12:00
Uchwała Nr XXII/174/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

zmieniająca uchwałę Nr XX/160/2007 Rady Miejskiej Rumi z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.  
2008-02-05 10:08:00
Uchwała Nr XXII/176/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia.


2008-02-05 10:04:00
Uchwała Nr XXII/177/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

W sprawie uchwalenia harmonogramu zadań Programu „Rumia – bezpieczne miasto”na rok 2008.
2008-02-05 09:51:00
Uchwała Nr XXII/170/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2008r .”
2008-02-05 09:44:00
Uchwała Nr XXII/180/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie iluminacji obiektów budowlanych na terenie miasta Rumi
2008-02-05 09:29:00