Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarzadzenie Nr 544/150/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi.
2008-07-29 11:28:00
Zarządzenie Nr 545/151/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku

zmieniające Zarządzenie nr 211/185/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo) i Gminy Wejherowo”.
2008-07-01 12:00:00
Zarządzenie Nr 541/147/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac ziemnych i drogowych przy rozbudowie cmentarza komunalnego w Rumi – kwatera grzebalna B2 wraz z budową odcinka drogi wzdłuż kwatery B2.
2008-06-27 08:57:00
Zarządzenie Nr 542/148/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chmielnej w Rumi.
2008-06-27 08:42:00
Zarządzenie Nr 543/149/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdrojowej w Rumi.
2008-06-27 08:21:00
Zarządzenie Nr 540/146/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu nr ZP/341/14/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przepustu na skrzyżowaniu ul. Zielarskiej i ul. Batorego w Rumi.
2008-06-24 12:03:00
Zarządzenie Nr 539/145/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/12/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę trybun na stadionie miejskim w Rumi (obiekt MOSIR-u).
2008-06-24 12:00:00
Zarządzenie Nr 538/144/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Batorego na odcinku pomiędzy ul. Chmielną a ul. Zielarską w Rumi.
2008-06-16 13:01:00
Zarządzenie Nr 537/143/2008 z dnia 13 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/15/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego w Rumi.
2008-06-16 12:55:00
Zarządzenie Nr 536/142/2008 z dnia 6 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru oferty w postępowaniu nr ZP/341/13/PN/IM/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację ulicy Wileńskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Krakowskiej w Rumi.
2008-06-10 10:42:00