Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 976/26/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

 
w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

2014-02-07 13:45:33
Zarządzenie Nr 973/23/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku

 
w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, działek, lokali komunalnych i służebności, przez rzeczoznawców majątkowych na rzecz Gminy Miasta Rumi w 2014 roku.

2014-02-07 13:36:25
Zarządzenie Nr 962/12/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku

 
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 1221/172/2010 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Rumi

2014-02-07 13:19:56
Zarządzenie Nr 966/16/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku

 
w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania w roku 2014
                    

2014-02-07 13:14:24
Zarządzenie Nr 956/6/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku

 

w sprawie powołania  Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz  ustalenia jej zadań.

2014-02-07 13:06:33
Zarządzenie Nr 959/9/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Rumi w rejonie ul. Sobieskiego, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Rumia, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
2014-02-07 12:50:04
Zarządzenie Nr 952/2/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku

 powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2014-02-06 13:57:56
Zarządzenie Nr 951/1/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Rumia przeznaczone do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

2014-02-06 13:52:31
Zarządzenie Nr 954/4/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku

 
w sprawie powołania Kapituły przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Rumi dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2013 rok.

2014-02-06 13:44:54
Zarządzenie Nr 953/3/2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku

 
zmieniające Zarządzenie Nr 322/6/2012 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Kapituły przyznawania nagród Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury.

2014-02-06 13:39:46