Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 193a/167/2007 z dnia 12 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania zespołu do spraw audytu wewnętrznego rozwiązań wdrożonych w ramach Akcji „Przejrzysta Polska”.
2007-08-06 14:58:00
Zarządzenie Nr 206/180/2007 z dnia 20 czerwca 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr  1232/276/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 22 września 2006 roku w sprawie ustalenia cen, opłat i stawek bazowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych oraz urządzeń wraz z cennikiem usług hotelowych.

2007-07-24 15:15:00
Zarzadzenie Nr 194/168/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu ZP/341/07/ZOC/Or./07 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
2007-07-17 14:06:00
Zarządzenie Nr 189/163/2007 z dnia 05 czerwca 2007 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Rumi
2007-07-13 15:22:00
Zarządzenie Nr 213/187/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Rumia do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rumi
2007-07-13 15:18:00
Zarządzenie Nr 193/167/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie podziału etatów w Urzędzie Miasta Rumi w 2007 roku
2007-07-13 14:44:00
Zarządzenie Nr 207/181/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu do przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul.Dąbrowskiego 16, stanowiącego własność Gminy Rumia
2007-07-13 14:07:00
Zarządzenie Nr 192/166/2007 z dnia 11 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 6, „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1 oraz Przedszkola pod Topolą w Rumi.


2007-07-13 13:57:00
Zarządzenie Nr 212/186/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-07-07 22:15:00
Zarządzenie Nr 210/184/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na posesje oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jana Trepczyka w Rumi.
2007-07-07 22:01:00