Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 178/152/2007 z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi Pani Iwony Romanowskiej.
2007-06-11 07:42:00
Zarządzenie Nr 183/157/2007 z dnia 31 maja 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 102/76/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.
2007-06-06 13:43:00
Zarządzenie Nr 177/151/2007 z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” na wykonanie dodatkowych robót drogowych przy budowie ul. Ceynowy w Rumi.
2007-06-06 13:20:00
Zarządzenie Nr 180/154/2007 z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni drogowej ul. Miłosza, na odcinku pomiędzy ul. Derdowskiego a Pułaskiego w Rumi.
2007-06-06 13:05:00
Zarządzenie Nr 179/153/2007 z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie powołania Pana Andrzeja Czaplickiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi


2007-06-04 13:55:00
Zarządzenie Nr 173/147/2007 z dnia 22 maja 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi
2007-06-04 13:18:00
Zarządzenie Nr 182/156/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2007-06-04 13:02:00
Zarządzenie Nr 181/155/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

w sprawie umorzenia zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
2007-06-04 12:58:00
Zarządzenie Nr 174/148/2007 z dnia 25 maja 2007 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 393/104/2004 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 11 maja 2004r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów pisemnych na oddanie w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Rumia


2007-06-04 12:49:00
Zarządzenie Nr 175/149/2007 z dnia 25 maja 2007 roku

w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo) i Gminy Wejherowo”.

2007-06-04 09:20:00