Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 171/136/2003 z dnia 26 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 171/136/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Łąkowej i Zielonej w Rumi – 23 pkt. świetlne
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 147/112/2003 z dnia 4 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 147/112/2003 z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Rumia, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 154/119/2003 z dnia 9 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 154/119/2003 z dnia 9 czerwca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciel mianowany – zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 146/111/2003 z dnia 4 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 146/111/2003 z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 151/116/2003 z dnia 6 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 151/116/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 165/130/2003 z dnia 20 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 165/130/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 166/131/2003 z dnia 20 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 166/131/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Sienkiewicza 30 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 152/117/2003 z dnia 6 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 152/117/2003 z dnia 6 czerwca 2003 roku zmieniająca zarządzenie wewnętrzne Nr 3/2001 Burmistrza Miasta Rumi w sprawie godzin przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 159/124/2003 z dnia 13 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 159/124/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 10 w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 173/138/2003 z dnia 30 czerwca 2003

Zarządzenie Nr 173/138/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku zmieniające zarządzenie Nr 84/49/2003 Burmistrza miasta Rumi w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi
2004-11-10 00:00:00