Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 191/156/2003 z dnia 22 lipca 2003

Zarządzenie Nr 191/156/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz jego najemcy, stanowiący własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 183/148/2003 z dnia 14 lipca 2003

Zarządzenie Nr 183/148/2003 z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie siec i kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 300 – 107,00 mb oraz fi 200-77,00 mb w ulicy Kieleckiej w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 190/155/2003 z dnia 21 lipca 2003

Zarządzenie Nr 190/155/2003 z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ul. Łąkowej i Zielonej w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 181/146/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 181/146/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, polegającej na dożwywianiu podopiecznych MOPS

2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 184/149/2003 z dnia 16 lipca 2003

Zarządzenie Nr 184/149/2003 z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli i weryfikacji zadania inwestycyjnego PN. Budowa ul. Kosynierów w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 182/147/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 182/147/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie Parku Miejskiego w Rumi przy ul. Starowiejskiej – Etap II
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 189/154/2003 z dnia 17 lipca 2003

Zarządzenie Nr 189/154/2003 z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Inspektora Warszawska w Łomiankach, stanowiącą własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 193/158/2003 z dnia 25 lipca 2003

Zarządzenie Nr 193/158/2003 z dnia 25 lipca 2003 roku w sprawie otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie nawierzchni drogowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w ulicy Radomskiej w Rumi
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 194/159/2003 z dnia 25 lipca 2003

Zarządzenie Nr 194/159/2003 z dnia 25 lipca 2003 roku7 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność Gminy Rumia
2004-11-10 00:00:00
Zarządzenie Nr 186/151/2003 z dnia 16 lipca 2003

Zarządzenie Nr 186/151/2003 z dnia 16 lipca 2003 roku w sprawie odwołania Pani Barbary Nastały z funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Rumi
2004-11-10 00:00:00