Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 52/17/2003 z dnia 27 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 52/17/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie częściowego umorzenia p. Ruth Karbon i Janowi Kirschbaum-Karzbon zaległości związanych z najmem lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Sobieskiego 10 w Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 43/8/2003 z dnia 14 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 43/8/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 47/12/2003 z dnia 22 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 47/12/2003 z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Pana mgr Tadeusza Wiśniewskiego na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 59/24/2003 z dnia 30 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 59/24/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki”
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 37/2/2003 z dnia 6 stycznia 2003 roku

Zarządzenie Nr 37/2/2003 z dnia 6 stycznia 2003 roku w sprawie komisyjnego spisania i przekazania dokumentów Wydziału Finansowo-Budżetowego
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 46/11/2003 z dnia 14 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 46/11/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rumia
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 55/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 55/20/2003 z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie unieważnienia przetargu nieograniczonego na odławianie zwierząt wałęsających, zabłąkanych, podejrzanych o wściekliznę oraz udzielanie pomocy bezpańskim zwierzętom z wypadków na terenie miasta Rumi
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 54/19/2003 z dnia 27 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 54/19/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie rozłożenia na raty p. Bolesławowi Kusiek zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 50/15/2003 z dnia 23 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 50/15/2003 z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie rozłożenia na raty Panu Janowi Kostuchowi kosztów zastępstwa procesowego
2004-11-12 00:00:00
Zarządzenie Nr 45/10/2003 z dnia 14 stycznia 2003

Zarządzenie Nr 45/10/2003 z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rumia, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
2004-11-12 00:00:00